Liturgie         Begeleiding GIVT          De dienst volgen via YouTube         Enschede West leest de bijbel  

De Immanuelkerk. 

GedenkplaquetteVermeldenswaardig is, dat onder grote belangstelling van de gemeenteleden (toen nog meest leden van de Zuiderkerk) door de toenmalige predikant Kok op het fundament van de kerk een (hage)preek werd gehouden.

De herdenkingssteen van de bouw van de kerk werd geplaatst in de maand september van het jaar 1958.
De bijpassende tekst werd gevonden in de berijming van Psalm 93 vers 5.

 

Kansel-orgel org vrijstaandHet orgel In de eerste jaren werd het zingen van de gemeente begeleid door een electronisch orgel. Later werd dit het hiernaast afgebeelde pijpenorgel. Het werd gebouwd in 1966 door het Alkmaarse orgelbouwbedrijf Bernard Pels & Zoon (later Pels & Van Leeuwen - 's Hertogenbosch).