Liturgie         Begeleiding GIVT          De dienst volgen via YouTube         Enschede West leest de bijbel  

Kerkverband

De gereformeerde kerk in Enschede-West maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland . De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt gevormd door circa 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland.

Voor iedereen

We willen Gods goede, heilige boodschap – de Bijbel – uitdragen: de enige Weg en richting voor het leven en uitzicht op een eeuwig leven. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke liefde in zijn schepping en zijn omgang met mensen. We weten ons daarom afhankelijk van Hem, verantwoordelijk voor elkaar en dankbaar voor alles wat we mogen ontvangen.Daaraan geven we vorm door het beleven, bewaren, doorgeven en vóórleven van Gods boodschap: persoonlijk, in kerk, samenleving en wereld. Bij dit alles vertrouwen we op Gods hand in de wereld en in een kerk van mensen, die eigentijds en plaatselijk met God willen omgaan. We zoeken eenheid in geloof, in contact en samenwerking met christenen Nederland en wereldwijd.

Geschiedenis

Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van het kerkverband.