IMMANUELKERK ENSCHEDE – WEST

Onze gemeente

De Immanuelkerk telt ongeveer 550 leden, verdeeld over 9 wijken. Iedere wijk heeft twee wijkzusters die de taken coördineren. Verder is er in iedere wijk een pastoraal werker actief en een ouderling en diaken.

Als gemeente zijn we onderdeel van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (de GKv). Toch is iedere kerkgemeenschap anders, zo ook de onze. Daarom stellen we je hieronder graag voor aan onze predikant en omschrijven we in een aantal woorden de sfeer binnen onze gemeente.

Onze predikant

Louren Blijdorp

Sinds november 2020 is Louren Blijdorp (geb. 1986) onze predikant, hier in de Immanuelkerk. Hij leidt veel van onze kerkdiensten en hij geeft geloofsonderwijs. Ook heeft hij graag een goed gesprek met jongeren en ouderen zowel binnen als buiten de gemeente. Zo’n gesprek mag over van alles gaan, ook over God en het geloof. Wil je met hem in contact komen? Dan kun je hem bereiken via de link hier onder. Hij maakt graag kennis met je!

Warme gemeenschap

Onze gemeenschap is een betrokken, gezellige en warme plek. Veel mensen kennen elkaar al een lange tijd, en als je nieuw bent voel je je snel thuis. We proberen liefde voor elkaar te laten zien door oog en oor te hebben voor elkaar.

Ruimhartig gereformeerd

We belijden de Drie Formulieren van Enigheid en de verkonding van Gods woord staat bij ons centraal. Ook zijn we ruimhartig naar andere christenen om ons heen en hebben we aandacht voor kerkelijke vernieuwingen.

Spontane gastvrijheid

Als huisgezin van God zijn we gastvrij in onze gemeente. Van een kaartje tot bezoekje of hulp in huis, we kijken veel naar elkaar om. Juist op de onverwachte momenten komt dit het sterkst naar voren. 

Meer doeners dan denkers

In onze gemeenschap steken we snel de handen uit de mouwen. Als er iets in of rondom de kerk moet gebeuren zijn er in onze gemeente altijd mensen die willen helpen. We proberen het Evangelie te verkondigen, desnoods met woorden.

Samen onderweg

Elke tijd heeft zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden. Daar maken wij gebruik van. Ook in deze tijd zijn we verlangend onderweg, ook samen met andere kerken in Enschede. 

Veelzijdige gemeente

We zijn als gemeente veelzijdig in samenstelling. Zo hebben we een grote groep studenten, maar ook een actieve en betrokken groep oudere broers en zussen. Ook onze interesses zijn verschillend. Dit zie je terug in de verschillende activiteiten die we doen. 

Geloofsbelijdenis

Mijn Vader heerst voor eeuwig
Alles heeft Hij gemaakt
God Almachtig
De Zoon van God ontvangen
Door Uw Heilige Geest
Jezus mijn Redder

Mijn Rechter en Beschermer
Gestorven aan het kruis
Vergeving is in U
U daalde af naar ’t duister
Stond glorieus weer op
Voor altijd op Uw troon

Ik geloof in God de Vader
In Jezus de Zoon van God
De Heilige Geest leeft in ons
Onze God is drie in Eén
Ik geloof dat Hij weer opstond
En wij opstaan door Hem
Want ik geloof
In de Naam van Jezus

Ik geloof in U
Ik geloof dat U opstond
Ik geloof dat Jezus Christus heerst

Ik geloof in eeuwig leven
De geboorte uit de maagd
De gemeenschap van gelovigen
En in Uw Heilige Kerk
Ik geloof dat wij weer opstaan
Als Jezus Christus komt
Want ik geloof in de Naam van Jezus

 • “Wat ik mooi vind aan de gemeente is dat iedereen naar elkaar omziet en dat er ook veel aandacht is voor de jongeren in de kerk.”

  – Bram Volk
 • “Hallo, voor de meesten een bekend gezicht, maar voor degene die mij niet kent… Ik ben Wilma Denekamp, koster van de Immanuelkerk. Ruim 30 jaar ben ik lid van deze kerk, waar ik me nog altijd thuis voel. We zijn een gemêleerde gemeente met jong en oud, waarin ieder zich op zijn manier inzet om een warm gezin te zijn.”

  – Wilma Denekamp
 • “Ik ben al lid vanaf de eerste dag van onze kerk, sinds 1981. Telkens weer mag ik met een gevoel van dankbaarheid het Woord van God hier horen. Ik heb in al die jaren ook veel veranderingen meegemaakt, maar één ding in onze kerk is niet veranderd. Namelijk Gods genade, de vergeving van zonden, die ons elke zondag wordt verkondigd.”

  – Henk Odink
 • “De Immanuelkerk is al 40 jaar mijn kerk, en staat open voor veranderingen. Ik zie onze kerk als een gastvrije plek voor jong en oud. Je mag er zijn wie je bent en we zien om naar elkaar. We hebben een fijne predikant en pastoraal medewerker. Top!”

  – Rolien de Jong

  Contact

  Immanuelkerk
  Wicher Nijkampstraat 95
  7545 XP Enschede
  053 - 432 03 24
  Postbus 1265
  7500 BG Enschede

  Scriba

  Aart van Ooijen
  06 -31 78 57 87
  scriba@enschede-w.gkv.nl
  Reygershoftehoek 19
  7546 KB Enschede